Massage som friskvård

post thumb
Massage
by Jenny/ on 10 Sep 2021

Massage som friskvård

Visste du att det är möjligt att få massage som friskvård? Vissa massageformer ingår i friskvårdsbidraget. Hos vårt spa i Sunne hittar du flera av de behandlingar som kan täckas av bidraget. En regel för bidraget är att behandlingen ska lindra besvär som mukslespänningar som t ex kroppsmassage och kontorsmassage. Kontakta oss för fullständiga uppgifter eller om du vill veta mer om de behandlingar som kan fås inom ramen för friskvårdsbidraget!

Regler för friskvårdsbidraget vid massagebehandlingar

Friskvårdsbidraget är en förmån där arbetsgivare har möjlighet att skatte- och avgiftsfritt erbjuda de anställda olika typer av friskvård och motion. Bidraget uppgår till maximalt 5000 kronor per år (moms inkluderat) och enligt regelverket måste samtliga anställda kunna ta del av fömånen om den erbjuds. När det kommer till massage är det viktigt att syftet med behandling är att motverka besvär efter tungt eller ensidigt arbete.